باعث بدتر شدن علائم بیش فعالی در کودکان

اختلال بیش فعالی نقص توجه - علائم + روش های درمان

مشکل در تمرکز کردن ، بیش از حد فعال بودن ، خسته نشدن ، انرژی زیاد ، عدم توانایی در نشستن و آرام گرفت...