بررسی برچسب

اگر مردی در خواب ببیند که حامله است به این معنی است

تعبیر خواب بارداری – لیست 139 معنی جدید حاملگی در خواب

دیدن باردار شدن در خواب چه معنی دارد ؟ دیدن بارداری و حامله شدن در خواب معمولا مثبت است. زمانی که شما در خواب می بینید که باردار هستید می تواند نشانه این باشد که شما کار جدیدی شروع کرده اید و یا یک تغییر بزرگ در رفتار خود آغاز کرده اید که به قدری بزرگ است که برای شما مانند یک تولد دوباره است. این خواب را معمولا زمانی می بینید که : تغییرات بزرگی در اعتقادات خود ایجاد کرده باشید تغییرات بزرگی در شغل خود ایجاد کرده باشید تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کرده باشید تغییراتی…
ادامه مطلب ...