تعبیر خواب آتش – بیش از 29 معنی مختلف برای خواب آتش سوزی
آتش و سوزاندن معمولا نماد نابودی و از بین رفتن است. تعبیر خواب آتش نیز می تواند چیزی شبیه به این باشد. البته توجه داشته ...