اگر در خواب ببینید که در حال اهدای خون هستید و یا موقع آمپول زدن

تعبیر خواب خون - بیش از 39 معنی مختلف برای دیدن خو...

دیدن خون در خواب نماد انرژی ، سلامت ، خوشبختی و یا از دست دادن آنهاست. این خواب می تواند برخی از مشک...