بررسی برچسب

اگر بصورت مداوم و پی در پی خواب قبر می بینید

تعبیر خواب قبر – دیدن گورستان ، آرامگاه ، وادی رحمت ، بهشت زهرا در خواب

تعبیر خواب قبر و گورستان به نظر می رسد در حال حاضر بسیاری از افراد باور دارند که خواب هایی که می بینیم می تواند نشان دهنده حالات روحی و حتی برخی از بیماری های احتمالی ما باشند. حتی هنوز هم وجود دارند کسانی که باور دارند خواب های ما می تواند خبرهایی از آینده برای ما داشته باشند. دیدن خواب قبرستان یکی از خواب های ترسناک محسوب می شود که دیدن آن نیز بسیار رایج است . از رایج ترین خواب هایی که در مورد قبرستان دیده می شوند می توان به این موارد اشاره کرد : خواب قدم زدن در قبرستان خواب…
ادامه مطلب ...