لاموتريژين چیست ؟ تداخل دارویی + عوارض Lamotrigine
لاموتريژين Lamotrigine نوعی داروی ضد تشنج است که به تنهایی و یا همراه با سایر داروها برای درمان تشنجات ناشی از صرع در بزرگسالان و ...