سفازولین- Cefazolin – عوارض جانبی – موارد مصرف

سفازولین – Cefazolin – عوارض جانبی – موارد مصرف سفازولین Cefazolin نوعی آنتی بیوتیک سفالوسپورین است که برای درمان انواع […]