افزایش کورتیزول می تواند باعث تاخیر پریود شود

علائم به هم ریختن هورمون های زنانه - عدم تعادل هور...

خانم ها بسیار بیشتر از مردان دچار تغییرات هورمونی می شوند و این تغییرات هورمونی می تواند باعث بروز ع...