ابتلا به دیابت نوع یک و دو میتواند باعث گرسنگی زیاد شما شود