تمام مطالب موجود در این سایت از منابع مختلف پزشکی و آموزشی تهیه و ترجمه شده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی در مورد استفاده نادرست و خودسرانه از این اطلاعات ندارد. برخی از منابع مورد استفاده ما  عبارتند از :

با وجود اینکه ما سعی میکنیم تمام مطالب موجود ، از بین معتبرترین منابع اینترنتی انتخاب شوند ولی شما به هیچ عنوان مجاز به خوددرمانی و استفاده از داروها بدون تجویز پزشک نیستید.

همچنین تشخیص بیماری ها به صورت اینترنتی به هیچ عنوان مورد تایید نیست چراکه بسیار از بیماری ها می توانند علائم مشترکی داشته باشند و در بسیاری از موارد ، مراجعه دیر هنگام به پزشک و خوددرمانی می تواند باعث به وجود آمدن عوارض جانی و مالی شود.

بسیاری از داروهای شیمیایی و حتی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ، ممکن است با یکدیگر تداخل ایجاد کنند.تمام این تداخلات را نمی توان برای تک تک داروها گردآوری کرد به همین دلیل همیشه توصیه می شود در زمان تجویز هر نوع داروی شیمیایی و یا گیاهی ، تمام داروهایی که در حال مصرف کردن هستید را به پزشک خود گزارش دهید. استفاده از اطلاعات اینترنتی در این موارد نمی تواند مورد تایید باشد .