تست شخصیت شناسی شماره 1

لطفا به ما امتياز بدهيد

نام تست :  تست شخصیت شناسی شماره 1

 دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟
فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟
کدام یک از برنامه های تلویزیونی برای شما جالب تر است؟
کدام یک از بازی های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟
آیـا شـمـا بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان می خندید؟
اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه سرتان گذاشت،چه عکس العملی نشان می دهید؟
اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور می کند،چیست؟
کدامیک از شعار های زیر به نظر شما بهتر است ؟
آیا به حیوانات علاقه مندید؟
شما لبخند می زنید؟
نظر دیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟
شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان می دهید؟

نظر یا سوال شما در این مورد چیه ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود و محرمانه است.در صورتیکه ایمیل معتبر و بدون www وارد کنید دیگران میتوانند به شما پاسخ دهند و این پاسخ برای شما ایمیل خواهد شد.