نظرات درباره : چرا خواب می بینم ؟ از لحاظ علمی و روانشناسی

یک محقق کوچولو
کاش بیشتر بود ولی فوق العاده ست خیییلیی ممنون :>
پاسخ دادن
شهرکی
من میتوانم ثابت کنم که چرا انسان خواب می‌بیند و چه اتفاقی می‌افتد که انسانها خواب می‌بینند
پاسخ دادن