نظرات درباره : قوانین مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

محمدرضا
با سلام تکلیف کارمندانی که صندوق بازنشستگی آنها تامین اجتماعی میباشد،چیست؟
پاسخ دادن
سید میلاد هاشمی
برای افرادی مثل من که شغل های سخت دارن و ریسک این شغلها بالاست، حتماً باید بازنشستگی در اولویت قرار بگیره. من در کنار اینکه بیمه تأمین اجتماعی رو برای کار نجاری خودم انجام دادم به صورت جداگانه بیمه عمر سامان رو از بیمه سامان نمایندگی شیرخانی گرفتم این کار باعث میشه که در دوران بازنشستگی، از دو جا مستمری و سرمایه دریافت کنم. تازه تأمین اجتماعی من روز زودتر هم بازنشسته میکنه چون جزو مشاغل خاص محسوب میشیم.
پاسخ دادن