نظرات درباره : تعبیر خواب زنده شدن مرده - 49 معنی روانشناسی +ابن سیرین+ امام صادق

??
خواب دیدم برادرم که زنده هست مرده و زمان دفن دوباره زنده شد نشانه چیست؟
پاسخ دادن
هرچی
خواب دیدم ک یک دختر غریبه جلو چشمام مرد و من با فشار دادن به سینش تونستم زندش کنم تعبیرش چیه؟
پاسخ دادن
مهسا
سلام شوهرم ۹ سال از دنیا رفته در خواب دیدن شوهرم باز مرده و در غسالخانه کفن میکنن تا دفن کنن من هم میگم اون مرده بود ولی میگن زنده شده بود رفته بود سرکار و متاسفانه باز مرده تعبیرش چی هست ممنون؟
پاسخ دادن
مرتضی
سلام من خواب دیدم یکی از فامیلامون که زنده هست مرده واورانبش کردن بعدازچنددقیقه زنده شد
پاسخ دادن
نرگس
جالب بود به جوابم رسیدم
پاسخ دادن
بی نام
خواب می‌دیدم مُردم اما در حالی که زنده بودم ،میرفتم می‌شستم سر قبرم واسه خودم گل می‌گرفتم پر پر می‌کردم می‌ذاشتم رو گوشه های قبرم وقتی دلم می‌گرفت میرفتم کلا می‌خوابیدم روی قبر حس آرامش میگرفتم، حتی یبار رفتم سر قبرم که آرامش بگیرم اما دیدم یک زن رو قبر من خوابیده و اعصبی شدم و دعوا کردم باهاش
پاسخ دادن
حسن در پاسخ به : بی نام
اخی . دلم گرفت
پاسخ دادن