نظرات درباره : خصوصیات و عادت های افراد پولدار - ثروتمندان چگونه رفتار می کنند ؟

شبحم
بابا فیلم یا سریال دیدن برای اوقات فراغته و هیچ ربطی به هدر دادن زمان نیست یکمم باید نفس بکشیم/=
پاسخ دادن
بستگی داره وقت خودتو چه کار بکنی اگر تلف کنی همان بهتر که فیلم نگاه کنی
پاسخ دادن
وحید
15 . شناگرهای خوبی هستند و همیشه زیرابی و چراغ خاموش کار میکنند
پاسخ دادن
در پاسخ به : وحید
نگاه کردن فیلم و سریال هیچ ربطی به پولدار و فقیر نداره حالا شماها که اهل فیلم و سریال نیستین به کجا رسیدین؟؟؟
پاسخ دادن