نظرات درباره : روش درس خواندن برای امتحان - اصول یادگیری سریع

ناشناس
من هر کاری میکنم تو ذهنم نمیشه یه روش خوبی برام بگید لطفا
پاسخ دادن
جواد
چی طور مطالعه داشته باشم
پاسخ دادن
جواد
رویش خوب برای درس خاندن
پاسخ دادن