نظرات درباره : تعبیر خواب کشتن و قتل - لیست 139 معنی جدید کشتن آدم

رامین
باسلام خانومم تاالان چندبارخواب دیده که برادرزاده من ازپله ها انداختتش پایین وپسرم مرده تعبیرخواب رومیشه بگید؟اینم بگم که ماتوواقعیت بچه دارنمیشیم
پاسخ دادن
امراله
ضمن عرض سلام خواب دیدم که من و زن اولم و دخترم که از زن اولم هست و زن دومم و خواهر زن دومم رو یه گروه خلاف کار گرفتن و در یک اتاق قلعه در بیرون شهر زندانیمون کردن من گرمم بود پیراهنم و زیر پیراهنمو درآوردم شب شد من گفتم که باید فرار کنیم زن دومم و خواهرش گفت ما نیستم ولی زن اولم و دخترم موافق بودن من قفل باز کردم و گفتم میرم یه نگاهی میکنم و راه پیدا کردم میام دنبالتون من رفتم یهو یه خانم جلوم دراومد و گفت که تکون نخورم و دستامو ببرم بالا گفت اگه تکون بخوری سوراخ سوراخت میکنم من دستامو بالا بردم یه لحظه حواسش پرت شد و من خواستم دستامو بیارم پایین که بزنمش که اون خانم منو رگبار کرد ۱۹ گلوله شکمم رو سوراخ کرد و از کمرم دراومد من که ایستاده بودم نگاهی به شکمم کردم که سوراخ سوراخ شده بود و آروم آروم به سمت اون اتاقی که زندانی بودیم رفتم دوتا خانم هام و دخترم و خواهر خانم که صدا تیر شنیده بودن منتظرم بودن که ببینند چی شده من آروم آروم نزدیک دراتاق شدم دخترم از پنجره کوچک دید که رد شدم ولی شکممو ندیده بود گفت مامان بابا اومد در باز کردم دخترم و زن اولم جیغ کشیدن زن اولم که شکم سوراخ سوراخمو دیده بود و میدونست کارم تمام شده زن اولم و دخترم در حالی که گریان رو زانو نشستند داشتند با ناباوری شکمم که سوراخ سوراخ شده بود نگاه میکردن زن دومم و خواهرش نزدیکم اومده بودن زن دومم سمت راستم ایستاده بود و یه دستش رو کتفم بود و یه دستش رو شکمم بود و موهاش طوری بود که یه مقدارش رو صورتش افتاده بود خیلی خوشگل نگاهم میکرد و باهام صحبت کرد و گفت عزیزم سوراخ سوراخ شدی بعد رو به خواهرش کرد گفت ببین خواهر جون شوهرم ابکش شده خواهر خانمم دید که چند خانم اومدن به خانمم گفت بیا کنار خانم ها اومدن و روبروم ایستادن در حالی که دخترم و زن اولم سمت چپم و زن دومم و خواهرش سمت راستم بودن یکی از خانمها گفت این چرا زنده است همین گفت و اون خانم ها شروع کردن به شلیک زن اولم و دخترم گریان و جیغ کشان بودن و زن اولم فریاد می‌کشید و و رو سر میزد و میگفت بسه سوراخ سوراخش کردین ولی زن دومم و خواهرش دست به سینه و لبخند زنان شاهد سوراخ سوراخ شدنم بودن تیر آخر هم به پیشونیم خورد و من چند قدم جلو اومدم و جلو زن اولم و دخترم و زن دومم و خواهرش رو زمین افتادم و کشته شدم اونا به زن اولم و دخترم و زن دومم و خواهرش گفتن آزادید برید دخترم که شوکه شده بود نای بلند شدن و جیغ کشیدن نداشت زن اولم هم ربه سینه میزد میگفت گریان بود میگفت بدون شوهرم کجا برم زدومم و خواهرش بالا سرم بودن و سینه و شکم سوراخ سوراخمو نگاه میکردن خانمم در حالیکه به بدنم نگاه می‌کرد به خواهرش گفت شوهرم اگه حرفمو گوش میکرد الان سوراخ سوراخ نبود و گفت این بهترین لحظه عمرم بود دوست داشتم یا یه نفر جلو روم بدنش رگبار بشه یا اینکه خودم با اسلحه یه نفر رو بدنشو رگبار کنم ولی همینکه شوهرم جلو م سوراخ سوراخ شد هم عالیه و اینو گفت با خواهرش رفتن فقط زن اولم و دخترم مونده بودن نای حرف زدن و جیغ کشدن و گریه کردن هم نداشتن و فقط بدنم سوراخ سوراخمو نگاه میکردن
پاسخ دادن
نیلوفر
سلام من تو خوابم دیدم داشتیم با مامان و بابام بالکن ناهار می خوردیم که من و مامانم بحثمون میشه و من میرم داخل خانه بعد صدای تفنگ میاد بدو بدو میام بالکن و به بابام میگم مامانمه بابام میگه آره به اونور خیابون نگاه میکنم میبینم مامانم اسلحه به دست داره فرار میکنه که دنبالشم میرم که فراریش بدم
پاسخ دادن
زهرا
خواب دیدم با همسرم به یک باغی رفتیم در انجا داشتم مربای گیلاس درست میکردم دیدم همسرم کسی را دارد میکشد و ضربات پی در پی میزند و من هم خیلی ناراحت نیستم و کسی انجا نشسته بود و نمیخواستم که او ببیند کمپوت را ریختم در لیوان بزرگی برای همسرم بردم و اعتراض کردم که چرا کشتی دبدم زنده شده‌ به همسرم گفتم زنده است و او مجدد با میله ای که سرش کج بود کوبید به گردن طرف و میله فرو رفت در گردنش و دوباره افتاد صورتش تمام خون بود
پاسخ دادن
ساینا
سلام من خواب دیدم خواهر و برادر هایی که در واقعیت ندارمشون و میکشم و بعد خیلی گریه می کنم و پشيمون میشم بگید تعبیر ش چیه ممنون
پاسخ دادن
آیدا
خواب دیدم خانوادم بودنو یسری کسایی که نمیشناسم و داشتن والیبال بازی میکردن یهو بابام که داشت با یه نفر حرف میزد گفت که من فلان جا نمیام یه چند روزیو میخوام با پسرم برم کوهنوردی حالت صورتش جوری نبود که به فکر مسافرت و تفریح باشه یهو بعدش دیدم که بابام همه چیو آماده کرده که داداشمو بکشه و جالبش هم اینه که توی واقعیت هم وضعشون یجوریه تحمل دیدن همو ندارن:)
پاسخ دادن
مهیا
من جدی داشتم نظراتتون رو میخوندم قشنگ میشه با خواب هاتون فیلم ترسناک درست کرد
پاسخ دادن
سارا
سلام راستش من ی خوابی دیدم ک برای اولین بار نیست ی فردی داخل خونمون بود ک قاتل بود لباس دلقک داشت اما چهرش نه ماسک بود نه میکاپ و بعدش اونایی ک میخواست بکشن رو میبرد تو حموم و بعدش مادرم و پدرم و کل هفت جد و آبادم رو کشت و تو خواب همه اینارو جلو چشم من کشت و میگم ی بار این خواب رو ندیدم چند بار پشت سر هم دیدم :)
پاسخ دادن
استار
من خواب دیدم خواهرم، برادرم و مادرم رو کشت! جریان این خواب چیه؟
پاسخ دادن
مهدی
من خواب دیدم با دوستم از یه جا فرار میکردیم بعد رفتیم تو یه گاوداري پیشرفته و تو یک محوطه گیر افتادیم بعد با دو نفر که می‌شناسیمشون دعوا کردیم من گردن یکی رو شکستم و کشتمش اون یکی رو هم بعدش کشتیم ولی بلند شد و نشست گفتم چرا نمردی گفت الان من مردم و اومدیم اون دنیا یه حس سبکی هم بهم دست داد بعدش یه در بود بازش کردم و وارد یک دنیای جدیدی شدم دنیایی که توی فیلم اینتراستلار یا همون میان ستاره ای ساخته بودن یه دنیای مدرن بود با تجهیزات کشاورزی خیلی پیشرفته محوطه اونجا مثل یه مزرعه بود بعد وارد یه ساختمون شدیم و خواستیم از دید چند نفر فرار کنیم اصن ولش کن ??
پاسخ دادن
فاطمه
خواب میدیدم که پدرم خواهر بزرگتر خودم رو به چند تا گونی با طناب دورش بسته و از پشت بام آویزش کرده بود که خواهرم داشته خفه میشد و من قصدنجات اون رو داشتم که نمیتونستم بکشم بالا لطفا جوابم رو بدید ??
پاسخ دادن
فاطمه
خواب دیدم با یکی که کنارمه نمیشناسمش تو کوچمون جلوی خونمون با اسلحه وایسادیم هر دوتامون صورتموم پوشونده شده بود وقتی وارد خونه میشیم اونی که کنارم بود ابام از خونه پرت میکنه بیرون هرکی داخل خونمون هست رو میکشی منم مامانم میکشم وقتی بابام به زور میاد داخل خونه داشت برای همه گریه میکرد من اشتبای تیر از کنار سرم گذشت خراش داد هالت نیمه بیهوش داشتم کناریم من برداشت داشتیم میرفتیم بابام پرید رو کناریم چسبوندش به دیوار داشت خفش میکرد منم با تفنگ بابام کشتم بیدار شدم تا چند دقیقه تو شوک بودم
پاسخ دادن
الینا
خواب میدیدم چند نفر کلا همش دنبال من بودن و میخواستن منو و خانواده ام را به قتل برسونن اما من رفتم با سر دسته اون ادم کشا حرف زدم بهش گفتم چرا میخواهی مارو بکشی گفت چون از ادما بدم میاد و میخوام پول بیشتری در بیام گفت باشه اما بازم این کارو کرد این سری من تو کلاس درس نشسته بودم که یهو دیدم چند نفر رو بوم ها قایم شدن اصلحه داشتن بعد من اینارو دیدم با عجله خودمو به تمام کلاسا رسوندم و بهشون اعلام خطر کردم همه با جیغ از مدرسه و کلاس هاشون امدن بیرون بعد رفتم تو دفتر و همچیو به معلما گفتم او سریع لچه هارو به خوانواده اشان رساندند من از اینکه برای خواهر کوچک ترم اتفاقی پیش بیاد از مدرسه فرار کردم تقریبا دوبار پشت سر هم این اتفاق افتاد
پاسخ دادن
Mahdi filo
سلام من یه خواب دیدم که تو یه جایه غریبم و داره باران میباره و زن حرزه اونجاست و من اون زن بد رو به شکل وحشتناکی کشتم و خیلی بعدش ترسیدم لطفا جوابم رو بدید
پاسخ دادن
MJ
سلام من خواب دیدم‌ ک دوتا مرد با کت شلوار و کراوات بودن یعنی من با یکی شون وارد یه ساختمون شدم دنبال اون یکی می‌گشتیم اون یکی خودش رو زده بود به مردن اون مردی که عهمراه من بود رفت بالا سرش که‌یهو اون یکی بلند شد با هم درگیر شدن و یکی شون اسلحه داشت و شلیک شد و اونی که خودش رو به مردن زده بود مرد منم تا دیدم اون کشته شد فرار کردم‌دیگه چیزی یادم نیس خیلی جالبه اون دوتا مرد رو نمی‌شناختم اصلا غربیه بودن اما تو خواب برام‌آشنا بودن
پاسخ دادن
زهرا
لامصب این خواب نبود فیلم سینمایی اکشن بود :)
پاسخ دادن
امیرعلی در پاسخ به : زهرا
والا ، من داشتم می خوندم قشنگ تو ذهنم تصویر سازی شد خخخ
پاسخ دادن
امراله
ضمن عرض سلام خواب دیدم که رفتم یه رستوران خیلی خلوت بود من نشستم گارسون که یه خانم بود اومد بهم بدون اینکه ازم چیزی بپرسد گفت الان میان از شما پذیرایی کنند بعد چند دقیقه چهار خانم با اسلحه اومدن اون خانم گارسون گفت ازشون پذیرایی کنی من که بلند شده بودم اونا با اسلحه منو رگبار کردن من عقب رفتم و به شیشه خوردم و شیشه شکسته شد و من‌ افتادم در این حین‌یک شیشه باریک و بلند که شکسته شده بود کمرم رو سوراخ کرد و از وسط شکمم دراومد اون خانم گارسون و چند خانم دیگه اومدن بالا سرم و اون خانم گارسون با یک کلت یک تیر وسط پیشونیم شلیک کرد و من کشته شدم
پاسخ دادن
زهره در پاسخ به : امراله
من خواب دیدم سه نفر است یک خانم دو مرد میخواهند من را بکشند اما من یک مرد را همراه چاقو به قلبش میزنم و زن را کدام شخصی دیگر میکشد و یک مردی دیگر را من همراه چاقو گردن امرا از سرش جدا می کنم در حالیکه انها را هیچ نمیشناسم
پاسخ دادن
سلام خواب دیدم یه برادر قنداقی دارم برادر شوهرم اون رو با چاقو زده حالش خیلی خرابه وبیمارستانه و مادرم دعا میکنه ومنم گریه میکنم ودعا
پاسخ دادن
صادق در پاسخ به :
اگر کسی من را در کشتن
پاسخ دادن
اشرفی
سلام خواب دیدم دوستمون منزل ما بوده بهش خبر میدن پدرش مادرشو کشته و پدره شب دستگیر و صبح با وثیقه آزاد شده ما رفتیم خونه شون بعد کلی گریه و زاری ی دفه خانمه صحیح و سالم وارد میشه
پاسخ دادن
ن
سلام من خواب دیدن به قلب وسر یک نفر شلیک کردن اما نمرد
پاسخ دادن
ناشناس
سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم با همسرم میخاستیم وارد ی رستوران بشیم ک اون گفت همین بغل کار دارم برو تو تا منم میام بعد من رفتم داخل رستوران هیچ مشتری ای نداشتن حتی لامپ های سالن هم چنتاشون بیشتر روشن نبود منم رفتم نشستم روی صندلی بعد گفتم کسی نیست؟ یه پسربچه معلول در رو باز کرد از اتاق روبرویی گفت نه نیستن من باز موندم پسر بچه از اتاق اومد بیرون یکم پیش هم بودیم بعد باز گفتم کسی نیست؟ یکی در رو باز کرد یه جنازه اونجا بود منم تا دیدم فرار کردم تو کوچه و خیابون بعد از خاب پریدم کسی تعبیرشو میدونه؟
پاسخ دادن
mimi
من خواب دیدم برادر دختر دایی دوستم برادر نامزدمو با چاقو به قتل رسوند میشه یکی معنیش بگه اگه میفهمه خیلی دلشوره دارم
پاسخ دادن
در پاسخ به : mimi
من خوابم با بقیه این خوابا فرق میکنه نه کسیو کشتم نه کسی مارو کشت ولی دیدم همسایه پشتی ما آدم میکشه و میندازه از تراسش پایین یه مرد خیلی چاق با لباس زرد و با قد بلند بود نمیدونم پایینش کجا بود امروز صندلی گذاشتم از رو دیوار دیدم یه حیاط بزرگ داره البته ما طبقمون خیلی بالاس و اون خیلی پایین تره
پاسخ دادن
zahra در پاسخ به :
سلام من خواب دیدم پدرم میخواد با چاقو منو بکشه برام حرف درست کرده بودند نمیزاشت من توضیح بدم هر چی میگفتم بزار توضیح بدم میگفت میکشمت میشه بگید تعبیرش چیه
پاسخ دادن
در پاسخ به : mimi
تعبیرش نوشته دقیقا بالا بخاطر اینک یا ازش خوشش نمیاد یا ی کودورتی ازش دارع ک نمیتونع کاری کنع?
پاسخ دادن
در پاسخ به : mimi
سلام من خواب قاتل زنجیره ای رو دیدم یعنی هر کی رو که می‌فهمید اون قاتل میکشت نوبت به من رسید بیدار شدم
پاسخ دادن
Amir
سلام وقت بخیر متاسفانه چند وقتیه دچار چالش های اجتماعی شدید شدم از طرفی دیشب خواب دیدم مادر زنم رو خفه کردم و انداختم پشت ماشین و دنبال جا میگردم جسدش رو گم و گور کنم در حالی که خیلی به مادر زنم علاقه دارم به چشم مادری دوسش دارم واقعا و هسچ مشکلی نداریم باهم کل خونواده به نظرتون تعبیرش چیه ؟؟
پاسخ دادن
سحر
سلام خسته نباشید. من الان از خواب بیدار شدم و خوابی دیدم که میخوام تعبیرش رو بدونم. ما توی بندرعباس زندگی میکنیم و خواب دیدم توی محله ما هر کس که بندری نبود یعنی مثل سرهدیها افغانی ها و ....رو داشتن سوار اتوبوس میکردن که ببرن و بکشن چون یکی از دوست های منم بینشون بود داشتم گریه میکردم. لطفا تعبیرش رو بگید.
پاسخ دادن
نجم الدین
فرار کردن از صحنه قتل این M تو اگر در خواب ببینید که کسی را کشته اید و در حال فرار کردن از صحنه قتل هستید به این معنی است که برای حل مشکلات تلاش کرده اید ولی در این راه شکست خورده اید و حتی ممکن است آن مشکل را بدتر کرده اید و می ترسید که کسی از این موضوع باخبر شود.
پاسخ دادن
غفرانه در پاسخ به : نجم الدین
خواب دیدم یه جایی بودم بعد بهم خبر دادن که مادرم مرده بعد تو یه فیلم بهم نشون دادن ک مادرم با یه خانمی که دوستشه رفته یه جایی و انگار یه مدت طولانی اونجا بوده و اینجوری فهمیدن مرده من گریه میکردم و حالم بد بود و جیغ میزدم که مادرمو اوردن پیشم تو خونه فامیلامون بودن که لباس میشکی پوشیده بودن مادرمو روی میل کنارم نشوندن من گریه میکردم ولی اون هنوز زنده بود حرف میزد ولی تو خواب انگار مرده بود انگار به اون حالتش همه میگفتن مرده. روی کمرشو نشونم داد نصف کمرش یه سری کلامت نوشته شده بود که شبیه جادو بود و انگار زرد و سرخ بود رنگش و رو اون نصف کمرش لکه های کبودی کنار هم و زیاد مشخص بود یه دختر بچه ۶.۷ساله بودش ک میومد نزدیکمون من اینو با پام دورش میکردم و انگار تو ذهنم این کسی بود ک این کارارو کرده بود دختر بچه حالات انسانی نداشت انگار ک موجود دیگه ای باشه حتی تو خواب هم منو میتدسوند و هی میخواست به مادرم نزدیک بشه عکس دوست مادرمو نشونم دادن خندیده بود اما انگار تو دهنش یه کلماتی رو با رنگ سیاه نوشتن یه عکس از منو مادرم نشونم دادن من با لباس عروس کنار مادرم عکس گرفته بودم روی چشمای مادرم و چشمای من و دهن هامون کلمات سیاه بودن انگار بهم گفتن نمیتونیم عکس هاروجور دیگه ای نشون بدیم و بعد زن عموم رو دیدم که لباس زرد پوشیده بود و میخندید من سرش داد زدم و زدمش که چرا مادرم مرده ولی تو لباست اینجوریه چرا خوشحالی (تو واقعیت ایشون خیلی نسبت به من و مادرم حسادت داره و چندین بار هم علنا نشون داده )
پاسخ دادن
رهگذر
من زیاد به دین و مذهب اعتقادی ندارم و کلا به تعبیر خواب هم اعتقاد عمیقی ندارم . اما در مورد تعبیر شما ‌دهانم وا مونده چون واقعا هیچ جا شک و تردید نیست و کاملا درسته ، من در اروپا زندگی میکنم و با شریک زندگی خودم اکثر اوقات مشکل دارم ، بخاطر موضوعی در گذشته همیشه به این فکر میکنم که ازش جدا بشم و همین دیشب هم که خواب دیدم چند نفر زو قتل عام کردم ، نزدیک به یک هفته هست که من با خانمم مشکل دارم و هر روز به این فکر میکنم بهترین راه برای فرار از این زندگی و تنها گذاشتن او کدوم راه هست . ولی متاسفانه بخاطر یه سری مسائل کار راحتی نیست . خواستم بگم دست خوش بابت تعبیر روانشناسی این موضوع کاملا درست بود . خسته نباشین ??✌?
پاسخ دادن
M
سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید خواب دیدم ک یکی از هم محله ای های قدیمی گوشی مو دزدیده بعد من جلوشو گرفتم و گوشی رو ازش گرفتم و بحثم شد باهاش و حلش دادم افتاد زمین همین ک با پا زدم زیر فکش سرش از تنش جدا شد و من فرار کردم رفتم خونه بعد میخواستم چیزی برای برادرزاده ام بخرم ب سمت مغازه امدم و ترس داشتم ک منو بشناسن همینطور ک میرفتم داخل ی مغازه دی م دوتا مرد دارن حساب کتاب های اونو انجام میدادن منم چون ترس داشتم سریع رد شدم رفتم ی مغازه دیگه برا خريد و وارد مغازه ک شدم ب چیزا ک نگاه کردم ب فکر رفتم یهو از خواب پریدم
پاسخ دادن
در پاسخ به : M
سلام دوست عزیز
پاسخ دادن
آمیتیس
من دیدم که ۶ انسان را به قتل رساندم چون آنها برادرم را رنج می‌دادند ومی خواستند برادرم را بکشند
پاسخ دادن
ناشناس
سلام خواب دیدم که دو نفرو که تو خواب عصبانیم کردن با سم کشتم ولی غریبه بودن و نمیشناختمشون. ضمنا حس پشیمونی و عذاب وجدان نداشتم فقط میترسیدم پلیس بگیرتم و میترسیدم کسی فهمیده باشه. یه زن و شوهر بودن.
پاسخ دادن
نیایش،
خواب یک دلقک رنگو رو رفته رو دیدم با مو های سفید که اره برقی در دست داشت و به تموم خونه ها سر میزد و افراد رو میکشت وقتی به خانه ما رسید خانوادم رو به قتل رسوند وقتی به من رسید نمیدونم از کجا ولی اره برقی داشتم و دستش رو از آرنج قطع کردم و بعد از وسط پیشانی سرشو قطع کردم تعبیرش چیه؟
پاسخ دادن
Cnajabbari در پاسخ به : نیایش،
سلام دکتر جباری هستم من متن خواب شمارو به طور کامل خواندم و پس از بررسی های بسیار متوجه شدم که شما فیلم زیاد نگاه می‌کنی
پاسخ دادن
مهیا در پاسخ به : نیایش،
احتمالا فیلم ترسناک زیاد میبینی درسته؟
پاسخ دادن
لود نظرات بیشتر (کلیک) لطفا صبر کنید ...