نظرات درباره : تعبیر خواب لباس سفید - بیش از 29 معنی مختلف لباس عروس

زهرا
سلام دیشب خواب دیدم یه لباس سفید پوشیده بودم تغییر چیه؟
پاسخ دادن
صبا
سلام خسته نباشید من دیشب خوابی دیدم که توی مقاله هایی که در سایت ها هست پیدا نمیکنم من خوابم رو یادم بود کاملا ولی یکم از بیدارشدنم که گذشت اون خواب فقط ی تیکش و یادم موند خواب دیدم که یک زن با لباس سفید هست از من دور بود من خیلی تنها بودم و گریه میکردم اون زن سرم داد کشید و گفت اگه میبینی تا اینجا زنده ای فقط به فرمان من هست من تا اینجاشو یادمه بعدش با وحشت خیلی زیاد از خواب بیدار شدم من ادم ترسویی نیستم ولی ی ترس خیلی بد افتاده به جونم لطفا اگه کسی میدونه بهم کمک کنه من خیلی حالم بده
پاسخ دادن
نرگس‌غیور
عالیه‌بود‌
پاسخ دادن
فرزاد ولیزاده
سلام من خواب دیدم که یک لباس سفید تمیز پوشیدم و بعد یه مدت لباس کمی لکه گرفت و بعد آن من از روی همون لباس سفید یه لباس سرمه ای که مادربزرگم بهم داد رو پوشیدم و از خواب بلند شدم تعبیرش چی هست؟ متشکرم
پاسخ دادن
شهلا در پاسخ به : فرزاد ولیزاده
سلام من دیشب خواب دیدم که پسر همسایه میخواهد داماد بشود و عروسی گرفته ولی راحت نیست لباس سفید وکلاه حج روی سر داشت وچشمش به در بود نگاه به در میکرد واصلا پیش عروس راحت نبود
پاسخ دادن