نظرات درباره : عرق رازیانه - لیست خواص + تداخل دارویی و عوارض جانبی

مینا
چقدر کسایی ک صرع دارن از خیلی چیزا محرومن حتی عرق رازیانم ک اینهمه خواص داره نمیتونن مصرف کنن و این خیلی ناجوانمردانست
پاسخ دادن