نظرات درباره : تعبیر خواب رنگ ها - لیست معنی انواع رنگ در خواب

فرشته
سلام خواب ديدم که‌ پيراهن سفید با سوتين سیاه که شيک جلوه‌ می‌کرد پوشیدیم
پاسخ دادن
سحر
سلام من دیشب خواب دیدم که لباسم ارایشم میکنن به رنگ یاسمنی و تمام فیشن هایم به رنگ یاسمنی میباشه چی تعبیر داره؟
پاسخ دادن
مهرتاب
سلام من دیشب خواب دیدم که توی یک دشت سبز خوشگلم و دارم از دست یک مار سیاه که دنبالمه فرار میکنم به سمت جنگل که روی یک درخت تعداد زیادی مار سیاه از بچه مار تا یک مار خیلی بزرگ سیاه دیدم که منتظر من هستن اما آسیب نمیزنن بهم و نگاهشون به اون مار سیاه که دنبال منه. یک لحظه خط های طلایی دیدم که از مارهای کوچک به سمت مار بزرگ کشیده شده بود حتی از سمت ماری که دنبالم بود همون خط طلایی به سمت مار بزرگ کشیده شده بود و مار بزرگ اون مار رو به سمت خودش کشید انگار داشت تنبیهش میکرد میشه بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ دادن
سمیرا 99
سلام من دیشب خواب دیدم کسی که دخترخاله و من باش قهرم با کادو اومده و میگه برا ولنتاین گرفتم وخیلی خوشحاله لباس بنفش پيراهن و دامن براش خریده بودن پوشیده بود درحالیکه شوهر خالم بش کادو داده بود خالم هم جلوش یه کادو بسته بود. بعد من وارد اتاق خودم شدم مادرم هم اومد داشتم میگفتم میخوام یه چیز بگم بخندیم که یهو حالم بد شد افتادم رو زمین و حالیکه کنترل نداشتم و از رو زمین داشتن میبردنم هوا من بسم الله میگفتم مامانم ناراحت بود و تقلا می‌کرد نجاتم بده و من گفتم دارم میبینمش چشمام تاقی شده بود یه زن سفید پوش دیدم ولی صورتش تا اومدم ببینم از خواب پاشدم تعبیرش چیه
پاسخ دادن
Galbetak
سلام تعبیر خواب وسایل و لباس زرشکی در خواب چیست
پاسخ دادن
...
من در خوابم دیدم که از حمام خارج شدم مو های خیس من حنایی یا تقریبا نارنجی شده بود و وقتی اون رو خشک کردم نقره ای شد
پاسخ دادن
Ftmh
سلام خواب پیراهن سفید با سوتین سیاه که شیک جلوه میکرده چیست خ ممنون
پاسخ دادن