نظرات درباره : تعبیر خواب گل رز » گل سرخ ، زرد ، نارنجی ، رز سیاه

zahra
سلام من تعبیر خوابمونتونستم پیدا کنم دیدم خونه من نیمه ساخت مونده یعنی فقط دیوارش رفته و سقفش تموم شده بقیه کارا مونده منونامزدم از اونجا بیرون اومدم رفتم ب ی خونه دیگه ک اونم نیمه کاره بود ولی مال من نبود از پنجره این خونه دیدم تو خونه من گندم میدن ب همه ب هرکی ۱.۲ کاسه ک بعدا خودمم رفتم فک کنم مال ما بود خودمم گفتم بدین ب همه برسه
پاسخ دادن