نظرات درباره : تعبیر خواب ماشین - تعبیر متفاوت - دیدن اتومبیل در خواب

سارا
خواب دیدم یه ماشین پراید رو بغل کردم از ترافیک رد شدم تعبیرش چیه؟؟
پاسخ دادن
سارا
سلام من خواب دیدم ماشین پراید که مال خودم نبود رو نمیتونن رانندگی کنم ماشین رو بغل کردم از کوچه پر ترافیک رد شدم
پاسخ دادن
بی نام
خواب دیدم توقرعه کشی اسمم درنیومده وخیلی ناراحت شدم این خبرتوسط همسرم بهم گفته شد.درواقعیت هم آخرهفته قرعه کشی خودروهست
پاسخ دادن
من خواب دیدم من وپسرم داخل ماشین نشسته ایم می بینم ماشین ماخیلی پیشرفته شده پسرم هی کارایی شو داشت بهم نشان می دادمثلا صندلی هاش عقب می رفت پهن میشد به صورت تخت در می آمد خیلی چیزهای دیگه تعبیرش چی می شه
پاسخ دادن
ریحانه
من خواب دیدم که مادرم کمی به سختی ماشین را پارک کرد لطفا تعبیر اش را بگویید
پاسخ دادن
اناهیتا
با سلام خواب دیدم ماشینمو تو خیابان پارک کرده بودم امدم دیدم صندلی را دزدیده بودند جعبه دیگه بود گفتم خوبه عجله داشتن ان رانبردند معنیش چیست ممنون
پاسخ دادن
Erfan
من در خواب دیدم که سوار ماشین میشم و در جاده میرانم و در جاده هیچ کس نیست و به یک دریا میرسم و پیاده میشم و بعد از آن بیدار شدم
پاسخ دادن
سارا
سلام خواب دیدم نشستم تو ماشینم و شروع به حرکت کرد اما دنده عقب میرفت ترسیده بودم جاده پشت سرم سنگلاخ و شیب بود ماشینهای دیگه هم دنده عقب میرفتن یکی هم چپ کرد مردی که به موازات من رانندگی میکرد داد میزد و میگفت ترمز نگیر
پاسخ دادن
مه
ماشین‌خودم‌نبودلطفاپاسخ‌روبگید؟
پاسخ دادن
سیدیونس در پاسخ به : مه
سلام، منم مثل شما بودم خواب دیدم سوار پراید شدم در سمت رانندش کنده شده وتوی ترافیک شدید بودم!
پاسخ دادن
مه
من خواب‌ دیدم‌ تو خیابون‌ ماشین‌ دو نفر تصادف‌ کرد و بهم‌ خورد و اتش‌ گرفت‌ معنیش‌ چیه؟
پاسخ دادن