نظرات درباره : درمان ترک پوستی (استرچ مارک) با 21 روش خانگی و گیاهی

میترا
استفاده از گلایکولیک اسید یک کار تخصصی است و به مهارت نیاز دارد از طرفی بنا به نقل از اینستا poostebartar به پیلینگی قوی تر از گلایکولیک اسید نیاز است و تا محو کامل استریا قابلیت دارد
پاسخ دادن