نظرات درباره : تعبیر خواب گربه - تعبیر خواب متفاوت - دیدن گربه در خواب چه معنی دارد ؟

ماریا
خواب دیدم ک در حین راه رفتن از جایی ب جای دیگر چندین گربه ارو سر راهم میدیدم و یکی یکی گردنشونو گاز میگرفتمو میخوردمشون زنده زنده.. همین طور رو ب جلو تعبیرش لطفا
پاسخ دادن
SH
تبدیل شدن گربه به انسان تعبیر نداره؟ ینی چرتوپرت خواب دیدم؟ ??‍♀️
پاسخ دادن
سلام من درخواب دیدم درحال پختن گربه هستم ؟
پاسخ دادن
مژده
من دیشب خواب دیدم یه بچه گربه اوردم خونه یه لحظه ازش غافل میشم میبینم کاسکومو که دوازده ساله باهام بزرگ شده مثل بچمه خفه کرده بلند بلند گریه میکردم بعد دیدم کاسکوم بلند شد و زندس فقط گردنش خونیه برداشتمش سریع ببرمش دامپزشکی که از خواب پریدم کاش تعبیر اینم میبود گربه هه به من آسیب نرسوند بهیچ وجه قدرتشو نداشت ولی به چیزی که عاشقش بودم‌چرا
پاسخ دادن
جلالوند
باسلام وخسته نباشیدخدمت شما! من دیشب خواب دیدم گربه ای که مدتی به اوغذامیدادیم به بالاپشت بام خانه ما آمد ومن باچوب می خواستم اورادورکنم، وگربه بادست به چوب من زدومن باچوب آرام اوزدم ودیدم گربه مرد من تعجب کردم وترسیدم وناراحت شدم بعدگربه ناگهان زنده شدورفت!
پاسخ دادن
جواد
خوابی دیدم ک چندین گربه به خانه حمله کردن. پس از کشتن یکی سراغ بعدی پیدا میشد .. یکی یکی سرشون میکندم با دستام.. آخرین گربه زرد رنگ بود قست فرار داشت... بعد کشمکش با گربه ها پدرمو دیدم ک حالت جن زده داره و زیر کابینت داره جاقو به پاهای موجودی مثل جن میزنه.. تا بسم الله گفتم پریدم از خواب ک خانوادم دورم جمع شدن شبش ا سرصدا توخابم. تعبیرش چیه
پاسخ دادن
عاطفه
خواب دیدم مهمان داریم وجوجه کباب درست کرده ایم وچندگربه مقداری از غذاها را خورده اندومقداری را هم روی زمین ریخته اند.
پاسخ دادن
بیکار
گاز گرفته شدن توسط گربه نبود?
پاسخ دادن