تعبیر خواب گربه - تعبیر خواب متفاوت - دیدن گربه در خواب چه معنی دارد ؟

تعبير خواب گربه چيست ؟

تعبیر خواب گربه از نظر تعبیر کننده ها و برخی از روانشناسان غربی بستگی به نظر و حس شما نسبت به گربه دارد.برای مثال اگر شما از گربه وحشت داشته باشید و یا متنفر باشید ، دیدن خواب گربه می تواند برای شما نشانه بدی باشد و اگر گربه را دوست داشته باشید تعبیر آن برعکس است .در ادامه این مطلب به برخی از تعبیر خواب های گربه از نظر تعبیر کننده های غربی اشاره شده است (در این مطلب ، هر شماره مربوط به تعبیر کننده مختلف و نظرهای متفاوت است)و در انتهای مطلب برخی از تعبیر خواب های قدیمی و سنتی آورده شده است. تعبیر خواب گربه - تعبیر خواب متفاوت - دیدن گربه در خواب چه معنی دارد ؟ تعبیر خواب گربه - تعبیر خواب متفاوت - دیدن گربه در خواب چه معنی دارد ؟
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مار

1 ) تعبیر خواب گربه ماده

اگر در خواب یک گربه ماده ببینید می تواند نشان دهنده وجود یک فرد بد در اطراف شما باشد که در حال آسیب رسانی به روح و روان شماست.اگر ببینید که گربه ماده خانه شما را ترک می کند نشان دهنده این است که شما آن فرد را از زندگی خود بیرون کرده اید.اگر ببینید که یک گربه ماده خیابانی به خانه شما وارد شد می تواند نماد این باشد که یک فرد غریبه در حال آسیب رسانی به شما می باشد .

در حالت کلی دیدن گربه ماده نماد حیله و نیرنگ است .

2 ) تعبیر خواب کشتن گربه

اگر در خواب ببینید که با یک گربه جنگ می کنید و یا او را می کشید ، نماد این است که در زندگی واقعی دشمنی دارید که ضرر مالی بسیار زیادی بر شما وارد می کند و بر او پیروز شده اید.در هر صورت کشتن گربه در خواب خوب است .

3 ) تعبیر خواب جنگ و مبارزه با گربه

دعوا کردن با گربه در خواب نماد نوعی بیماری در بدن شماست.شما دچار یک بیماری شده اید و در حال مبارزه با آن هستید.
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مورچه

4 ) تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

خوردن گوشت گربه در خواب نشان دهنده این است که کسی ضرر مالی به شما وارد کرده است و شما به هر طریقی که می توانید باید این ضرر را از او بگیرید.

5 ) تعبیر خواب چنگ زدن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه شما را چنگ زد به این معنی است که کسی پول شما را خورده است و یا اموال شما به سرقت رفته است.یا ممکن است شما دچار نوعی بیماری شده اید و هنوز از آن اطلاع ندارید .

6 ) تعبیر خواب تبدیل شدن به گربه

اگر در خواب ببینید که به یک گربه تبدیل شدید می تواند نماد این باشد که شما برای کلاهبرداری از کسی آماده شده اید و یا پول کسی را خورده اید.ممکن است از کسی دزدی کرده اید و از این مورد ناراحت هستید و عذاب وجدان دارید.

7 ) تعبیر خواب بچه گربه

اگر در خواب ببینید که یک بچه گربه در خانه دارید به معنی این است که کسی در بین اعضاء خانواده شما وجود دارد که باعث ضرر مالی شماست و جلوی پیشرفت مالی شما را گرفته است .

8 ) تعبیر خواب گم کردن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه خودتان را گم کرده اید به این معنی است که شما دچار بیماری شده اید ولی منشا این بیماری را پیدا نمی کنید. تعبیر خواب گربه سیاه تعبیر خواب گربه سیاه

9 ) تعبیر خواب نوازش کردن گربه

در صورتی که در خواب ببینید که گربه ای را نوازش می کنید و او را دوست دارید نشان دهنده این است که شما در حال تصمیم گیری برای شروع یک کسب و کار جدید و یا انجام تغییراتی در شغل فعلی خود هستید.بزودی نتایج مثبت و خوشحال کننده ای در مورد شغل خودتان مشاهده خواهید کرد.
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مرده

10 ) تعبیر خواب گربه سیاه

اگر در خواب ببینید که در خانه یک گربه سیاه دارید نشان دهنده این است که شما مشکلات بزرگی در خانه و اعضاء خانواده خود دارید و این می تواند یک دعوای بزرگ خانوادگی باشد.

11 ) تعبیر خواب سوزاندن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه ای را کشتید و سوزاندید به این معنی است که شما در حق کسی خیانتی انجام دادید و دچار عذاب وجدان هستید ولی به او دسترسی ندارید تا اشتباه خود را جبران کنید.برای مثال ممکن است شما پول کسی را خورده اید و او در حال حاضر زنده نیست تا شما خسارت او را جبران کنید. روح شما از این بابت در عذاب است . 12 ) تعبیر خون گربه » به این معنی است که شما به تازگی مشکل بسیار سختی را حل کرده اید ولی احتمالا مشکل بزرگ تری از طرف یکی از نزدیکان شما در راه است .این مشکل می تواند مرتبط با مشکلات مالی و از دست دادن پول باشد . 13 ) تعبیر صحبت کردن با گربه در خواب » می تواند نشانه این باشد که فردی در مشکل بزرگی افتاده است و شما سعی دارید برای رفع این مشکل به او کمک کنید.این فرد می تواند برادر ، خواهر و یا فرزند شما باشد . 14 ) تعبیر خواب خوردن گوشت گربه » می تواند به این معنی باشد که به دلیل دشمنی های دیگران ، شما دچار مشکلات خانوادگی شدید و بی پولی بدی شده اید ولی در تلاش هستید که این مشکل را رفع کنید. 15 ) اگر در خواب ببینید که یک گربه را از مرگ نجات دادید ، به این معنی است که شما می خواهید رفتار و خلق و خوی بد خود را تغییر دهید و راه و روش درست زندگی کردن را در پیش بگیرید. 16 ) تعبیر خواب گربه مرده » اگر در خواب یک گربه ی مرده دیدید می تواند به این معنی باشد که کسی یا کسانی آزادی های فردی شما را محدود کرده اند و شما در رفع این محدودیت عاجز مانده اید .بسیار دوست دارید که در تصمیم گیری های شخصی استقلال داشته باشید ولی آن فرد این اجازه را به شما نمی دهد.این فرد می تواند پدر ، مادر و یا همسر شما باشد . تعبیر خواب بچه گربه تعبیر خواب بچه گربه

در ادامه این مطلب به برخی از تعبیرهای قدیمی درباره خواب گربه اشاره شده است .

براساس نظر معبران اسلامی کشور ترکیه : اگر در خواب ببینید که به گربه غذا می دهید می تواند نشانه به دست آوردن مال و منال باشد.اگر ببینید که به گربه غذا می دهید و گربه شما را چنگ میزند : اگر گربه ماده باشد : شما اموال و پول های خود را خرج یک زن هرزه و بی بندوبار خواهید کرد واگر گربه نر باشد : شما اموال خود را صرف یک مرد هوس ران می کنید.
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب بارداری

نظر ابن سیرین در مورد تعبیر خواب گربه :

دیدن گربه در خواب به معنی یک مرد دزد و فاسد است.اگر در خواب ببینید که گربه به خانه شما وارد شد به معنی دزدی از خانه شماست .اگر در خواب دیدید که گربه در خانه شما چیزی خورد به این معنی است که دزد از خانه شما چیزی خواهد دزدید .اگر گربه را بگیرید و یا بکشید به این معنی است که شما دزد را خواهید گرفت .اگر در خواب ببینید که گربه ای زیبا و نرم در خانه دارید که متعلق به شماست اینگونه تعبیر می شود که زنی زیبا نصیب شما خواهد شد.اگر ببینید که چند گربه زیبا در جایی جمع هستند ، چندین زن در محلی از شما غیبت می کنند. اگر در خواب ببینید که یک گربه زیبا و نرم را در آغوش گرفته اید و فشار می دهید ، زنی فریبکار شما را فریب خواهد داد.اگر در خواب ببینید که به دنبال یک گربه راه افتاده اید و او را دنبال می کنید ، زنی زیبا کنترل زندگی شما را در دست می گیرد و شما سردرگم خواهید شد. اگر در خواب ببینید که گربه در خانه شما موش می گیرد ، همسر شما دشمنان شما را از شما دور می کند ولی این زن خودش نیز به شما وفا دار نیست .

امام صادق درباره تعبیر خواب گربه می فرمایند:

دیدن گربه در خواب بر 5 وجه است .دزد / سخن چینی / بیماری / زنی زیبا / جنگ و دشمن

آنئلی بیتون درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

اگر در خواب ببینید که نمی تواند گربه را از خود دور کنید معنی خوبی ندارد و نشانه بدبختی در آینده است .اگر ببینید که گربه به شما حمله کرده و شما را چنگ می زند به این معنی است که دشمنانی دارید که برای ضربه زدن به شما نقشه می کشند و از لحاظ مالی برای شما مشکل ایجاد خواهند کرد. اگر در خواب ببینید که گربه ای را از خود دور می کنید به این معنی است که شما به مشکلات بزرگی پیروز خواهید شد. اگر در خواب گربه خیابانی و لاغر و کثیفی ببینید به این معنی است که خبرهای بدی در راه است و یا یکی از نزدیکان شما فوت کرده است .اگر در خواب صدای گربه را بشنوید نشان دهنده این است که دوستی دروغ گو به شما آسیب وارد خواهد کرد. اگر در خواب ببینید که گربه شما را چنگ می زند به این معنی است که کسی تمام ثروت شما را از دستتان در خواهد آورد.
نظرات: 8 مشاهده