نظرات درباره : آمپول آمیکاسین - عوارض جانبی - تداخل و نحوه مصرف amikacin

فرخ
درود این دارو برای خانوم 87 ساله که الزایمر دارد و گاهی سرگیجه خطر ناک هست؟
پاسخ دادن