نظرات درباره : ملوکسیکام - تداخل ، عوارض جانبی و موارد مصرف Meloxicam

جیران
من رفلاکس معده دارم ولی دارو مصرف میکنم و خوب بودم ولی به تازگی احساس خشکی گلو و گرفتی گلو دارم آیا ممکن است از عوارض مصرف ملوکسیکام باشد؟
پاسخ دادن