نظرات درباره : دیگوکسین -عوارض و تداخل دارویی - نحوه مصرف digoxin

سروری
چه مقدار از دیگو کسین کشنده است؟ خاهشا جواب مرا بدهید با تشکر سروری
پاسخ دادن