تعبیر خواب سیب - دیدن سیب در خواب چه معنی دارد؟

خواب سیب چه تعبیری دارد؟

به صورت کلی دیدن سیب در خواب نشان دهنده احساس گناه درونی ، ناراحتی وجدان و شک و تردید شماست.برخی از روانشناسان اعتقاد دارند که دیدن سیب در خواب می تواند به مسائل جنسی شما مرتبط باشد. معنی دیدن خواب سیب چیست ؟ معنی دیدن خواب سیب چیست ؟ سیب در مذاهب مختلف نیز معانی مبهمی دارد. در برخی از ادیان سیب همان میوه ای است که به دلیل هوس یک فرد ، باعث تبعید انسان از بهشت به زمین شده است. در بسیاری از ادیان و کتاب های قدیمی از سیب به عنوان نماد وسوسه یاد می شود.برخی از روانشناسان کنونی هم همین اعتقاد را دارند و دیدن خواب سیب را به ناتوانی در مقابل وسوسه ها تعبیر می کنند.برخی دیگر دیدن سیب در خواب را به گناه و انجام کارهای بی فکر و نامعقول تفسیر می کنند .

اگر در خواب سیب کرم زده ببینید

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن سیب بودید که در آن کرم پیدا کردید می تواند نشان دهنده این باشد که در زندگی شما کسی وجود دارد که جلوی پیشرفت شما را گرفته است. شما به خوبی این شخص را می شناسید ولی به هر دلیلی قادر نیستید او را از خود دور کنید. مغز شما از این موضوع در عذاب است . سعی کنید هر چه سریعتر این شخص را از خود دور کنید. کوچکترین رحمی از خود نشان ندهید. با وجود او شما هیچ وقت به هیچ هدفی نخواهید رسید
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب سیب فاسد

دیدن سیب فاسد در خواب می تواند نشان دهنده بی اعتمادی شما به اطرافیانتان است.این خواب نشان می دهد که دشمنان زیادی در اطراف خود دارید و به خوبی انها را می شناسید . به زودی ممکن است ضررهای بدی از آنها به شما برسد . هرچه سریع تر باید به فکر چاره باشید .

تعبیر سیب سبز در خواب

دیدن خواب "سیب سبز " نشان دهنده رفاه و آرامش شما است . البته توجه داشته باشید که این آرامش همیشه نشانه خوبی نیست. ممکن است در اطراف شما کسانی هستند که با شما رو راست نیستند . شما به این موضوع شک دارید و آنها را می شناسید ولی به صورت کور کورانه به آنها اعتماد کرده اید. با وجود اینکه این اعتماد کورکورانه باعث آرامش روحی شما شده است ولی می تواند باعث ضررهای جبران ناپذیری شود.
اگر سیب سبز را خوردید و مزه آن ترش بود نشان دهنده این است که شما اهداف بلند مدت و بزرگی در سر دارید و اطمینان دارید که با رسیدن به این اهداف می توانید یک عمر راحت زندگی کنید. ولی راه رسیدن به آین آرزو چندان هموار نیست . شما می دانید که برای رسیدن به این هدف راه سخت و طولانی در پیش دارید و برای همین ممکن است گاهی دودل شوید.
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب سیب قرمز

دیدن خواب سیب قرمز معمولا نشان دهنده شور وشوق و انرژی بالای شماست .برخی از روانشناسان سیب قرمز را نماد موفقیت می دانند.دیدن سیب قرمز در خواب نشان دهنده این است که شما دوره جدید و خوبی از زندگی خود را آغاز کرده اید و از ته دل از بابت این موضوع خوشحال هستید. ممکن است کار جدیدی شروع کرده اید و یا در شغل خود پیشرفت خوبی داشته اید. یا حتی ممکن است ازدواج کرده اید .در حقیقت اکثر روانشناسان اعتقاد دارند تعبیر بدی نمی توان از خواب سیب سرخ و قرمز استنباط کرد.

تعبیر خواب افتادن سیب

اگر به جایی وارد شدید که تعداد زیادی سیب بر روی زمین افتاده بود به این معنی است که به کسانی اعتماد کرده اید که خودتان هم می دانید قابل اعتماد نیستند. ساده لوح نباشید ، این اعتماد کورکورانه باعث شکست شماست.داستان آدم و حوا را برای خود یاداوری کنید. این سیب ها می تواند وسوسه کننده باشد ولی این اشتباه می تواند تمام زندگی شما را نابود کند . توصیه می کنیم به اطرافیان خود دقت بیشتری داشته باشید و کسانی را که می دانید ارزش اعتماد کردن ندارند از زندگی خود دور بیاندازید. اگر امروز رحم کنید فردا آنها به شما رحم نخواهند کرد.سیب هایی که روی زمین افتاده اند نشان دهنده کسی هستند که دارد از شما سوء استفاده می کند. او شما را بازیچه دست خود کرده است تا به اهداف و منافع خود برسد. شما «فریب» این شخص را خورده اید.
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب ساحل

تعبیر دیدن درخت سیب در خواب

دیدن سیب هایی که روی درخت هستند معمولا اینگونه تعبیر می شود که شرایط فعلی شما به گونه ای است که می توانید به آرزوهای دیرینه خود دست پیدا کنید. زمان آن فرا رسیده است که به اهداف بزرگ خود برسید و با آرامش کامل زندگی کنید.اگر ببینید که این سیب آبدار و رسیده کرم دارد و شما به این دلیل این سیب را دور انداختید نشان دهنده این است که شما در کار خود بسیار وسواسی هستید و ممکن است این وسواس باعث شود تا موقعیت خوبی که بدست آورده اید را از دست بدهید.

تعبیر خواب بریدن سیب

در صورتی که در خواب ببینید که سیبی را با چاقو نصف کردید می تواند نشان دهنده این باشد که موقعیت خوبی را که داشتید خراب کرده اید.ممکن است به دلیل وسواس فکری خودتان اختلالی در کارتان ایجاد کرده اید و یا ممکن است تاخیر در انجام کار باعث از دست دادن موقعیت کاری شما شده است. تهیه و ترجمه اختصاصی :  pamuh.com©
نظرات: 0 مشاهده