نظرات درباره : خواب جوش - تعبیر خواب متفاوت - دیدن جوش در خواب چه معنی دارد؟

ناشناس
خواب دیدم جوشای خیلی وحشتناکی روی گردنم زده بود ریز ولی همش چرکی و خیلییی زیاد گردنم خیلی وحشتناک بود به طوری که می‌ترسیدم دست بزنم به گردنم یه جوش هایی رو گردنم بود انگار تخمه بود😂😂ولی چسبیده بود به گردنم عین جوش هنوز حالمم بده
پاسخ دادن
ریحانه
خواب دیدم رو پیشونینم دوتا جوش قدیمی هست یکیش فشار دادم چرک بودداما خشک در اومد و اونیکی اوم یکیم یکم چرک اومد
پاسخ دادن
Sahar
جوشای خیلی ریز و زیاد در تمام بدن
پاسخ دادن
shima
سلام خواب دیدم ک جوش سر سیاهی روی سینه درآوردم فشارش دادم یه مایه ی سبز رنگ خمیری بیرون اومد که اولش کوچیک بود اما هرچی بیشتر فشار میدادم بیشتر بیرون میومد و جای جوش روی سینم بزرگ تر میشد
پاسخ دادن
raqia
سلام من خواب دیدم که بین موهای سرم جوش هایی هستن که به صورت زخم درآمدن و من بسیار متعجب شدم .تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ دادن