نظرات درباره : ونلافاکسین - عوارض و تداخل دارویی - نحوه مصرف Venlafaxine

مسعود
با سلام.دوز مصرفی آلوینتا37.5جهت درمان اضطراب چقدر میباشد آیایک عدد در روز جواب میدهد.با تشکر
پاسخ دادن