نظرات درباره : فنوباربیتال - عوارض و تداخل دارویی - موارد مصرف phenobarbital

فرهان
آیا کسی که فنوباربیتال مصرف می‌کند از دوازده ساعت بعد از مصرف آلپرازولام مصرف کند مشکلی پیش می آید
پاسخ دادن
آمپروزلام
اگربرای یکبارفنوباربیتال وآمپروزولام همزمان خواهدشد خطری که دارد چیست البته به اشتباه ونداندنستن
پاسخ دادن