نظرات درباره : ویژگی های بهترین جراح قلب چیست؟

افشین
متخصص جراحی عمومی که دوره فوق تخصصی را در رشته جراحی قلب تمام کرده جراح قلب می گویند نه متخصص قلبی که فوق جراحی قلب گرفته. جراحی قلب از فوق های رشته جراحی هست. همین یه خط کافی بود تا بقیه مقاله رو نخونم
پاسخ دادن