تست طول عمر - تخمین زمان مرگ - چقدر عمر می کنم ؟

این تست تخمین طول عمر  از سال 90 فعال است  و تا اول فروردین 402 نزدیک به 6 میلیون نفر این تست طول عمر رو انجام دادن .

این تستِ زمان مرگ ،بر اساس اطلاعاتی که از شما دریافت می کند ، میزان احتمالی طول عمر شما را تخمین میزند و مطمئنا قصد پیشگویی ندارد . میزان عمر هیچ کس به هیچ طریقی قابل پیشبینی نیست .

برای ورود به تست اینجا کلیک کنید

نظرات: 1062 مشاهده