نظرات درباره : میزان دقیق مواد و طرز تهیه "قورمه سبزی برای 100 نفر نذری" مجلسی-جا افتاده

عالی بود سپاس از سر آشپز
عالی بود ممنونم
پاسخ دادن