در شهر بازی ، به کدام بازی علاقه بیشتری دارید ؟

آیا پیش آمده است که به اشتباه خودتان بخندید ؟

وقتی دوستی با شما شوخی کند چه برخوردی می کنید ؟

بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب به چه موضوعی فکر می کنید ؟

با کدام شعار موافق تر هستید ؟

اگر جزئی از صورت بودید ، کدامیک به شما نزدیک تر است ؟

در بین برنامه های تلویزیونی کدامیک را بیشتر دوست دارید ؟

چقدر لبخند می زنید ؟

دیگران فکر می کنند شما ........ هستید .

احساساتی هستید ؟

چقدر حیوانات را دوست دارید ؟

اگر پرنده باشید ، کدامیک هستید ؟

کدامیک از این آلات موسیقی را بیشتر دوست دارید ؟