نظرات درباره : تعبیر خواب خرس - لیست 49 معنی جدید دیدن خرس در خواب

مریم
سلام من در خواب ی عالمه خرس صورتی در برف دیدم اول فک میکردم عروسک هست بعد متوجه شدم واقعی هستند دوستشان داشتم و مهربان وارام بودم همه این اتفاقات در روستایی که زندگی میکردم افتاد
پاسخ دادن
کاربر73
سلام.من خوابم دیدم که تو خواب با خانواده تقریبا تو فضای باز هستیم از دست یه خرس فرار میکنیم ولی خرس را تو خواب ندیدم فقط حس کردم بعدش یک ببر را دیدم که اومد به کمک ما همراه ماشدش تا از دست خرس فرار کنیم هرجا که میرفتیم ببر با ما میامد انگارحیوان اهلی ماس
پاسخ دادن
سپیده
سلام خواب من دوتاخرس خاکستری به منودوستمتوخیابان شب بود میخواستم حمله کنند لطف تعبیرشوبفرستین
پاسخ دادن