نظرات درباره : تعبیر خواب حلزون - لیست 91 معنی جدید دیدن حلزون در خواب

نگین امینیان
خواب دیدم که حلزونای بزرگ داخل آب راه میرن منم یکم ترسیده بودم ازشون هم حس خوب داشتم هم بد
پاسخ دادن