نظرات درباره : تعبیر خواب مار پایتون - لیست 94 معنی جدید دیدن پیتون در خواب

ناشناس
مار به معنی راه و ثروت است و در فرهنگ ما همیشه درست تعبیر شده ، و خیانت اصلن معنی ندارد ، مار بزرگ تعبیرش یک سفر طولانی یا دراز است و یا ثروت بزرگی به بیننده خواب نصیب خواهد شد
پاسخ دادن