نظرات درباره : تعبیر خواب زالو - لیست 149 معنی جدید دیدن زالو در خواب

شهلا سلیمانی
دیدن یه چشمه پر از زالو میخواستم از چشمه اب بخورم دیدم پراز زالو دیگه نخوردم یه زن فامیلم اونجا بود هی میگفت بخور اشکالی نداره
پاسخ دادن