نظرات درباره : دلیل سیاه شدن صفحه بازی فری فایر

فادیا
سلام صفحه فری فایر مکس من سیاه شده یعنی همینجور خودش درست نمیشه؟
پاسخ دادن