نظرات درباره : دیکلوفناک عوارض جانبی تداخل دارویی diclofenac

ر. م
سلام. ایا میشه شیاف دیکلو فناک زد بعد امپول مسکن؟
پاسخ دادن